series

UR Samtiden - Dysleximässan 2018

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Dyslexi och dyskalkyli

Rättsutredningen för nationella proven för dyslektiker

UR Samtiden - Dysleximässan 2018
Föreläsning · 34 min
  • Föreläsare: Stellan Gärde Ola Linder
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer