series

UR Samtiden - Dysleximässan 2018

Föreläsningar från Dysleximässan 2018.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Dyslexi och dyskalkyli

  • Föreläsare: Markus Björnström
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer