series

Barnaministeriet

Om barns och ungas livsvillkor i dokumentära reportage.

• Allmänbildande

• Idrott och hälsa, Sport och idrott, Samhällskunskap, Barns rättigheter, Immigration