series

Ajatuksia suomeksi

Den sverigefinska panelen svarar på frågor om olika relationsproblem.

• Grundskola 7-9

• Modersmål och minoritetsspråk, Finska, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper