series

UR Samtiden - Brainchild 2018

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor

Extrembegåvning och radikal acceleration

UR Samtiden - Brainchild 2018
Föreläsning · 49 min
  • Föreläsare: Johan Nyh
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer