series

Barnaministeriet

Om barns och ungas livsvillkor i dokumentära reportage.

• Allmänbildande

• Religionskunskap, Etik och moral, Livsfrågor, Samhällskunskap, Familj och samlevnad