series

Nachrichten auf Deutsch

Nyheter från de tyskspråkiga länderna med tonvikt på Tyskland.

• Gymnasieskola

• Moderna språk, Nyheter

2019-02-16

Nachrichten auf Deutsch
Avsnitt 3 · 2019 · 4 min 37 sek
Ämnesord: Mobbning
Utbildningsnivå: Gymnasieskola
Språknivå: A2, B1
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer