series

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Hur kan barn och unga få det stöd och de insatser som de behöver?

• Universitet

• Samhällskunskap, Immigration

  • Föreläsare: Mehrdad Darvishpour
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer