series

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Hur kan barn och unga få det stöd och de insatser som de behöver?

• Universitet

• Psykologi och filosofi, Psykologi, Samhällskunskap, Immigration

Utan dig finns inget jag

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga
Föreläsning · 23 min
  • Föreläsare: Ullakarin Nyberg
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer