series

Bildbang

Bli bättre på att måla, filma, fota och att förstå bildernas budskap.

• Grundskola F-3

• Bild, Foto, Måla och skapa, Information och media, Informationssökning och källkritik