series

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om historiska personer som gått mot strömmen i sin samtid.

• Folkhögskola / Studieförbund, Gymnasieskola

• Historia, Psykologi och filosofi, Filosofi, Samhällskunskap, Värdegrund