series

Amira Time - lätt version

Harry, Yemi och Amira är vänner men Amira är alltid sen när de ska ses.

• Gymnasiesärskola, Särvux

• Engelska, Film och dramatiseringar