series

Fatta historia - lätt version

En lekfull resa genom historien med fakta och animerade inslag.

• Gymnasiesärskola, Särvux

• Historia, 1800-talet, Frihetstiden, Gustavianska tiden, Teknik, Teknikhistoria