series

Amira Time - lätt version

Harry, Yemi och Amira är vänner men Amira är alltid sen när de ska ses.

• Gymnasiesärskola, Särvux

• Engelska, Film och dramatiseringar

Utbildningsnivå: Gymnasiesärskola, Särvux
  • Skådespelare: Matti Leinikka Sharzad Rahmani Raphaël Niba
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer