series

Mäktiga sjöar

Djupa som oceaner eller grunda som man nästan kan gå torrskodd över.

• Allmänbildande

• Biologi, Geografi