series

Mäktiga sjöar

Djupa som oceaner eller grunda som man nästan kan gå torrskodd över.

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur, Geografi, Klimat och vegetation, Övriga Norden