series

Våga ta steget

Olika berättelser om att våga prova på och följa sina drömmar.

• Grundskola 7-9

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Samhällskunskap, Utbildnings- och yrkesval, Teckenspråk