series

UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Om olika metoder för att etablera kultur och idrott i stadsbyggandet.

• Universitet

• Bild, Arkitektur, Samhällskunskap

Panelsamtal - att bygga stad för ungas aktiviteter

UR Samtiden - Att bygga stad för unga
Panelsamtal · 9 min