series

UR Samtiden - Att bygga stad för unga

Om olika metoder för att etablera kultur och idrott i stadsbyggandet.

• Universitet

• Samhällskunskap, Barn

  • Föreläsare: Lars Jonsson Barbara Ekström
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer