series

Fejkskolan

En poddserie som vill utmana vårt kritiska tänkande. Säsong 2.

• Gymnasieskola, Grundskola 7-9

• Historia, Historieanvändning, Nya tiden - Europa och världen, Information och media, Informationssökning och källkritik