series

Fejkskolan

Kända historier och historiska skeenden granskas med nya ögon.

• Gymnasieskola

• Historia, Efter ca 1900, Information och media, Informationssökning och källkritik, Samhällskunskap, Rasism och främlingsfientlighet