series

Algoritmen

Om de mönster och formler som styr oss och väver ihop oss med internet.

• Gymnasieskola

• Information och media, Internet och digitala medier, Teknik, Kommunikations- och informationsteknik