series

Demenskören

Vicky McClure vill starta en kör för människor som lever med demens.

• Allmänbildande

• Biologi, Sjukdomar och ohälsa, Musik, Musikanvändning och påverkan