series

Ett särskilt dilemma

Samtal med personal inom LSS och föräldrar om svåra situationer.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Familj och samlevnad, Personer med funktionsnedsättning