series

UR Samtiden - Lära med berättande

Föreläsningar från konferensen "Lära med berättande" 2019.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Svenska, Muntlig framställning och retorik

Varför muntligt berättande i förskola och skola?

UR Samtiden - Lära med berättande
Föreläsning · 48 min
  • Föreläsare: Ola Henricsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer