series

UR Samtiden - Lära med berättande

Föreläsningar från konferensen "Lära med berättande" 2019.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Samhällskunskap, Svenska, Muntlig framställning och retorik

Berättande för kunskap och bildning

UR Samtiden - Lära med berättande
Föreläsning · 1 tim 30 min
  • Föreläsare: Dick Harrison
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer