series

UR Samtiden - Lära med berättande

Föreläsningar från konferensen "Lära med berättande" 2019.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Samhällskunskap, Svenska, Muntlig framställning och retorik