series

Fatta EU - syntolkat

Vi är en del av EU. Men vad är EU och varför finns det?

• Grundskola 7-9

• Miljö, Samhällskunskap, Samhällsekonomi, EU