series

Skolministeriet

Skolministeriet är det aktuella samhällsprogrammet om skolan. En reportageserie från UR.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Kvalitetsarbete och skolutveckling, Lärarroll och ledarskap, Skola och samhälle