series

UR Samtiden - Mobilitet och beteende

Föreläsningar från Gröna bilisters konferens Mobilitet och beteende.

• Allmänbildande

• Miljö, Hållbar utveckling

  • Medverkande: Johanna Hedqvist Mikael Haster Malin Hedlund
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer