series

UR Samtiden - Women in tech 2019

Föreläsningar från Women in tech 2019.

• Universitet

• Teknik, Kommunikations- och informationsteknik