series

UR Samtiden - Women in tech 2019

Föreläsningar från Women in tech 2019.

• Högskola

• Samhällskunskap, Företagande och entreprenörskap, Värdegrund, Genus och jämställdhet