series

UR Samtiden - Women in tech 2019

Föreläsningar från Women in tech 2019.

• Universitet

• Teknik, Kommunikations- och informationsteknik

  • Föreläsare: Brie Code
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer