series

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Föreläsningar från Specialpedagogikens dag 2019.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Sociala relationer, Specialpedagogik

Att genom lek stödja och stimulera sociala relationer

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019
Föreläsning · 26 min
  • Föreläsare: Karolina Fredriksson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer