series

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2019

Föreläsningar från Specialpedagogikens dag 2019.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Specialpedagogik

  • Medverkande: Hanna Hau Maria Walter Heidi Selenius Anna Ingvarsdotter
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer