series

UR Samtiden - Metoo och nu då?

Föreläsningar från seminariet "Metoo och nu då?" inspelat i mars 2019.

• Allmänbildande

• Pedagogiska frågor, Skola och samhälle, Värdegrund, Genus och jämställdhet

Skolan, sexuella trakasserier och övergrepp

UR Samtiden - Metoo och nu då?
Föreläsning · 28 min
  • Föreläsare: Elinor Holmström
  • Moderator: Gunilla Jarlbro
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer