series

UR Samtiden - Metoo och nu då?

Föreläsningar från seminariet "Metoo och nu då?" inspelat i mars 2019.

• Universitet

• Samhällskunskap, Värdegrund, Genus och jämställdhet

  • Föreläsare: Emmy Lilliehorn
  • Moderator: Gunilla Jarlbro
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer