series

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Forskare och doktorander berättar om sin genusforskning.

• Universitet

• Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv, Värdegrund, Genus och jämställdhet