series

UR Samtiden - Genusmaraton 2019

Forskare och doktorander berättar om sin genusforskning.

• Allmänbildande

• Värdegrund, Genus och jämställdhet

Ojämlikt friluftsliv - hur män och kvinnor speglas i turistmedia

UR Samtiden - Genusmaraton 2019
Föreläsning · 13 min
  • Föreläsare: Kristin Godtman Kling
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer