series

Amir frågar

Amir frågar unga döva om ämnen som kan kännas som tabu.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Demokratiska fri- och rättigheter, Politik och statskunskap, Teckenspråk