series

Amir frågar

Amir frågar unga döva om ämnen som kan kännas som tabu.

• Gymnasieskola

• Biologi, Sexualkunskap, Teckenspråk