series

Så funkar Sverige - romani chib/lovari

En programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter.

• Grundskola 4-6

• Modersmål och minoritetsspråk, Romani chib, Samhällskunskap, Lag och rätt