series

UR Samtiden - Råd för framtiden

Föreläsningar från Brottsförebyggande rådets nationella konferens.

• Universitet

• Samhällskunskap, Lag och rätt, Teknik

Ny teknik för att hitta ensamagerande våldsverkare

UR Samtiden - Råd för framtiden
Föreläsning · 30 min
  • Föreläsare: Lisa Kaati
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer