series

UR Samtiden - Råd för framtiden

Föreläsningar från Brottsförebyggande rådets nationella konferens.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Lag och rätt

Att arbeta med extremism på lokal nivå

UR Samtiden - Råd för framtiden
Föreläsning · 33 min
  • Föreläsare: Jonas Trolle
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer