series

UR Samtiden - Bibliotopia

Föreläsningar om bibliotekens framtida möjligheter och utmaningar.

• Universitet

• Samhällskunskap