series

Nyfiken på EU

Vi belyser sex specifika EU-länder och ett antal specifika EU-frågor.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv, EU

Tysklands arbetskraft

Nyfiken på EU
Avsnitt 16 · 4 min 30 sek
  • Internationell titel: Blank på Europa
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer