series

UR Samtiden - Den svindlande tanken

Föreläsningar och samtal från Vetenskapsfestivalen 2019.

• Allmänbildande

• Religionskunskap, Livsfrågor, Teknik, Kommunikations- och informationsteknik