series

15 grader östlig längd

Människor och natur i samma tidszon från Nordpolen till södra Afrika.

• Allmänbildande

• Biologi, Naturbruk, Geografi, Folk i andra länder, Naturresurser, varor och tjänster, Samhällskunskap, Välstånd och fattigdom