series

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019

Föreläsningar från Flora- och faunavårdskonferensen 2019.

• Allmänbildande

• Biologi, Djur och natur

Utbildningsnivå: Allmänbildande
  • Föreläsare: Mora Aronsson
  • Moderator: Britt-Marie Mattsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer