series

UR Samtiden - Barnrättsdagarna 2019

Föreläsningar och samtal från Barnrättsdagarna 2019.

• Universitet

• Samhällskunskap, Barns rättigheter

  • Föreläsare: Ida Hellrup
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer