series

UR Samtiden - Barnrättsdagarna 2019

Föreläsningar och samtal från Barnrättsdagarna 2019.

• Universitet

• Samhällskunskap, Barns rättigheter

Antiagalagen 40 år - hur har det gått?

UR Samtiden - Barnrättsdagarna 2019
2019 · Föreläsning · 7 min
  • Föreläsare: Staffan Janson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer